top of page

L.I.F.E. Sistem Elektromanyetik Alan Terapi Sistemi

L.I.F.E. Sistemi’nin bakış açısına göre, her organ, her düşünce ve her duygu birbirine bağli bir enerji nehridir. Etkileyici bir iletişimin sonucunda bu enerjide olusan akiş ya da blokaj, beden/zihin ikilisinin zekasini gözler önüne serer. L.I.F.E. Sistemi, uyumlu, dengeli ve sağlıklı bir ortamı yaratmaya ve bir arada tutmaya çabalar. Tüm bu süreç, güvenli, nazik ve zararsızdır.
Çalışma, beslenme, çevre, genetik ve yaşam tarzına bağlı olarak bedende gelişen farklı streslerin elektro manyetik düzeyde belirlenmesi ile başlar. Bundan sonra sıra stresin olmadığı sağlıklı fiziksel ve duygusal ortamla uyumlu frekansların aktarımına gelir. Bu frekanslar homeopatik çözüm, elektro akupunktur ya da naturopatik dengeleme formunda olabilir. Eğer stresin altında yatan sebeplere ulaşılmazsa, sorunlar oluşmaya devam eder. Genellikle hücresel düzeyde başlayan dengesizlikler, dokuya ve daha sonra organlara ilerleyerek tüm sistemi etki altina alabilirler.
Stres aşagıdakiler de dahil olmak üzere bir çok faktörden kaynaklanabilir:
  •     Yanlış düsünce kalıplarımızı fark etmemizi engelleyen şüphe ve negatif enerjiler
  •     Beslenme eksiklikleri
  •     Su ve oksijen yetersizliği
  •     Mantar, bakteri, virüs ve kimyasal bileşenler gibi toksik faktörler
  •     Ağır metaller
  •     Reçeteli ilaçlar ve diğer sentetik bileşenler
  •     Parazitler ve alerjenler gibi jeopatik stresörler
  •     Genetik yatkınlık
  •     Radyasyon, mikrodalgalar ve ELF’den kaynaklanan bio-alan kirliliği
Sistem, hastalığı enerjik bir uyumsuzluk olarak görür çünkü her hücrenin enerjik bir sablonu (paterni) vardir. Sağlıklı hücre tiplerinin, fonksiyon bozukluğu olan hücrelere göre farklı enerjik şablonları ve yayınımları vardır. Her organ, her enerji meridyeni, her çakra, her duygu karakteristik bir şablona – ayırdedici nitelikte bir elektromanyetik dalga formuna sahiptir. Fiziksel, duygusal, zihinel ya da ruhsal fonksiyon bozuklukları bu enerji şablonlaını bozar.

 

Bu enerji desteği ile sifa gerçekleşmeye başlar; elektromanyetik dalga formları bedenin kendişsifa mekanizmalarını harekete geçirir. Beden bir kez gerçek, sağlıklı enerji modeli ile beslendiğinde, yıkıcı etkileri azaltılarak patojenik formların ve hastalık kalıplarının iptal edilmesi doğal iyileşme süreçlerini hızlandırır.
bottom of page